Check-In
Check-Out
Adult
BEST RATE GUARANTEED

ATTRACTION

บ้านไร่จอมทองเป็นบ้านไร่เล็กๆที่เติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกรรมในที่ดินที่แห้งแล้งในอดีตเมื่อ25 ปีก่อนได้ถูกพลิกฟื้นเป็นป่าและสวนผลไม้นานาพรรณด้วยฝีมือของคุณพ่อ และคุณแม่ นายจอม และนางทองเหลือง อุทัย ซึ่งได้ผันมาเป็นโฮมเสตย์เล็กและร้านอาหารแนวธรรมชาติในช่วงเริ่มต้น จนพัฒนาต่อยอดอาศัยประสบการณ์ตลอดเวลา10ปีในการเรียนรู้การทำงานด้านบริการกับลูกค้าที่มีทั้งตำหนิ และชื่นชม การเริ่มต้นไม่ได้ง่ายกว่าจะมาถึงวันนี้ในการทำอะไรสักอย่างเช่นเดียวกับการเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจบริการทำใก้เราต้องใช้ใจเรียนรู้ความต้องการและดูแลลูกค้าให้ประทับใจและในราคาที่เหมาะสม ซึ่งคะแนนที่ลูกค้าให้กับเราในแต่ละแอปพิเคชั่นนั้น เป็นสิ่งหนึ่งทำให้บ้านไร่จอมทองต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราไม่ได้หวังว่าต้องยิ่งใหญาหรือดาวเยอะแต่เรามุ่งที่การให้บริการแบบเพื่อนพี่น้องต้อนรับทุท่านที่ก้าวเข้ามาแบบเพื่อนมาพักที่บ้านทำอย่างไรเพื่อนจะสบายกายสบายใจกินอาหารอร่อยนอนหลับในที่สะอาดสงบและเป็นกันเอง นี่คือนโยบายหลักของ บ้านไร่จอมทองรีสอรท ตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารจัดการแทนพ่อและแม่

ด้วยพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นต้นไม้ประเภทไม้เบญจพรรณไม้ป่าที่เมล็ดพรรณปลิวลงมาจากเขาดงพญาเย็นเขาผาแดงหลังไร่ทำให้ที่มี ต้นไม้ทะ้งที่คุณพ่อปลูกเองและขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งไม้สักทอง ประดู่ สน อินทนิน มะค่า ตะแบก ชิงชัน พยูง และผลไม้ที่ปลูกแซมทั้งมะม่วง มะพร้าว ลำไย ไผ่ ลิ้นจี่ มะยงชิดและผักต่างๆ ในพื้นที่กว่า 50 ไร่เราต้องขุสระน้ำเพื่อเป็นการรองรับน้ำที่ไหลลงมาจาภูเขาเพื่อให้เกิดการชะลอตัวพักและปล่อยลงสู่คลองธรรมชาติ ในฤดูฝนจะมีน้ำที่ไหลผ่านลำธารกลางไร่ ห้องพักที่ติดลำธารจะได้ยินเสียงน้ำตอลอคืน

ลูกค้าที่มาพักที่นี่ จะเป็น นักเดินทาง ซึ่งจะมีมาประจำสำหรับการใช้เส้นทางผ่าน นักท่องเที่ยวจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์และเทศกาล ด้วยพื้นที่ที่เป็นสีเขียวในช่วงปีนี้เราเริ่มหากิจกรรมมาเสริมให้กับลูกค้าในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การเพาะปลูกผักและผลไม้เราทำและเราเริ่มเรียนรู้กับการเพาะ เห็ด หลากหลายเห็ดที่นำมาแปรรูปเป็นอาหารและยา หนึ่งเราสามารถนำมาทำอาหารหลากหลายเมนูและให้ลูกค้าเริ่มมีส่วนร่วมในการเข้ามาเรียนรู้การทำอาหารสุขภาพ เป็นโภชนาบำบัดด้วยตนเอง ดดยวัสดุดิบที่มีในไร่ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่เงียบสงบ การอยู่กับตนเอง พักจิตใจ เรียนรู้ธรรมะจากวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันรายล้อมให้ท่านเลือก เหมือนท่านมาพักบ้านท่าน ทำอาหาร คุยกันแลกเปลี่ยนความคิด บางครั้งชีวิตเราก็ต้องการเพียงสักที่สักคนที่นั่งคุยและพักผ่อนในที่สงบสบายใจ